Boeren en burgers zijn al duizenden jaren verwikkeld in een fluctuerende afhankelijksheidsrelatie. Graan, groenten, vlees en melkproducten vormen de basis van ons dagelijks voedsel, maar desondanks lijkt een groot deel van de consumenten bijna vergeten hoe afhankelijk wij allen zijn van de opbrengst van het land. Stad en platteland lijken daardoor steeds verder van elkaar weg te drijven, terwijl ons land een sterke agrifood-sector huisvest die een belangrijke pijler vormt van de hedendaagse industrie. Het Zonder Boer Geen Voer-project wil de kloof tussen boeren en burgers, producent en consument overbruggen door te laten zien hoe de verdeling van onze taken historisch gegroeid is. Ooit waren we immers allemaal boeren! In een tentoonstelling van archeologische vondsten, historische objecten en hedendaagse technische snufjes wordt een zeer lokaal beeld geschetst van boeren in verleden, heden en toekomst.

 

Deze tentoonstelling reist 2,5 jaar rond in West-Brabant en laat jong en oud op interactieve wijze kennis maken met de lokale geschiedenis van onze voedselproductie. Zo zijn er verschillende lees-, kijk- en doekisten die je meenemen naar de tijd dat de mensen hun eigen moestuin hadden en hoe de reis naar precisielandbouw is verlopen. De tentoonstelling vertelt een lokaal verhaal en de tentoongestelde archeologische objecten zijn dus allemaal afkomstig uit de regio.

Deze leuke, leerzame en bijzondere tentoonstelling is van 2 juli tot en met 30 augustus te zien in CC den Heuvel (Heuvelstraat 5) in Alphen tijdens de openingsuren van CC den Heuvel.